İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Ege Bölgesi
  3. Ege Bölgesi Haritası Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Ege Bölgesi Haritası Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Ege bölgesi

Konumu, Sınırları Ve Komşuları

Yaklaşık 11 milyon nüfusu ile Türkiye’nin en yoğun 2. bölgesi konumunda olan Ege Bölgesi haritası 93.000 km2 alana sahiptir. Bu da Türkiye’nin yaklaşık olarak %11’ine tekabül eder. Marmara, İç Anadolu, Akdeniz bölgeleri ile Ege Denizi ve Ege Adalarıyla komşudur. Nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 96 kişi olmakla beraber Türkiye ortalamasının üzerinde bir sayıya sahiptir.

Ege Bölgesi iki bölüme ayrılmaktadır:
1. Asıl Ege Bölümü
2. İç Batı Anadolu Bölümü

Yeryüzü Şekilleri

Bölgedeki dağlar kıyıya dik uzandığından ötürü kıyıların tipi eninedir. Ege Denizi’nin meydana gelişinde bilinen bir olay vardır. Önceden deniz yerine bulunan karanın çökmesi üzerine Ege Denizi’ndeki adalar oluşmuştur.
Sayabileceğimiz bir sürü körfezi, koyu, yarımadası bulunmaktadır. En bilinen körfezler Edremit, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova’dır. Yarımadalar ise Bozburun, Dilek, İzmir ve Reşadiye olarak sıralanabilir.
Türkiye’deki en uzun kıyı Ege Bölgesinde’dir. En uzun kıyıya sahip şehrimiz ise Muğla’dır.
Asıl Ege Bölümünde fay hareketlerinden ötürü birçok horst yani dağ oluşmuştur. Örnek olarak ülkece ismini andığımız Kaz Dağı, Yunt, Madra, Bozdağlar ve Aydın dağları verilebilir. Güney kısımda ise Menteşe Dağları vardır ve bu dağın uzanışı kıyıya paralel bir şekildedir.

İç Batı Anadolu bölümünde ise yüksekliğin artmasından ötürü dağlara rastlayabileceğimizi az çok tahmin edebilirsiniz. Bu bölümde de Alaçam, Eğriğöz, Sandıklı ve Murat Dağları mevcuttur.

Ova ve plato bakımından da oldukça zengin bir yapıya sahip olan Ege Bölgesi haritası, İç Batı Anadolu Bölümünde çokça ova ve plato barındırmaktadır. Bunlar; Yazılıkaya Platosu, Tavas,Banaz, Çivril, Örencik ovalarıdır.

İç Batı Anadolu Bölümünde Yazılıkaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovaları vardır.

Ege’nin eşsiz tarihi hakkında bilgi almak isterseniz Ege ve Yunan Tarihi isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Asıl Ege Bölümüne bakacak olursak tıpkı İç Batı Anadolu bölümü gibi birçok ovaya sahiptir. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları örnek olarak gösterilebilir. Bu ovalar bol alüvyona sahip akarsular tarafından meydana gelen ovalardır.

Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Bakırçay Ege Bölgesi’nde en bilinen akarsulardır. Birden fazla kola sahip Susurluk ve Sakarya Akarsuları, İç Batı Anadolu bölümündedir.

Ege Bölgesi her ne kadar ova, plato, dağ, akarsu bakımından zengin olsa da söz konusu göl olduğunda maalesef o kadar şanslı değildir. Baraj göllerini hesaba katmazsak bilinen yalnızca 2 göl vardır. Bunlar Marmara ve Çamiçi gölleridir. Baraj Gölleri ise Kemer, Demirköprü ve Adıgüzel gölleridir.

İklim ve Bitki Örtüsü

Ege Bölgesi’nin iklim ve bitki örtüsünü bölüm bölüm değerlendirelim. Asıl Ege bölümünde Akdeniz iklimi hakimdir. Akdeniz ikliminin özelliklerinden bildiğiniz üzere yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Bitki örtüsü ise maki olup, zaman zaman ormanlara rastlanmaktadır.
İç Batı Anadolu bölümüne bakacak olursak yazımızın başında da söylediğimiz üzere yüksekliğin arttığı bir bölümdür. Bu yüzden ve denize olan uzaklığın da etkisiyle bölgeye karasal iklim hakimdir. Karasal iklimin en temel özelliği gereği bütün sene, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olarak geçer. Bozkur bitki örtüsüne sahiptir.

Tarım ve Hayvancılık

Her ne kadar Türkiye’deki en yoğun ve nüfus bakımından fazla bir bölge olsa da kentleşmenin aksine tarım sektörü üzerinden geçinen kişi sayısı oldukça fazladır. Her iki bölüm arasında iklim ve bitki örtüsü farklılığı olduğundan ötürü ekilen ve biçilen mahsuller arasında da farklılıklar mevcuttur.
Ülkede en fazla tütün yetiştirilen bölge Ege Bölgesi’dir. %65’i bulan üretim yüzdesi ile zirvede yerini korumaktadır. Genellikle kıyı ovalarında yetiştirilmektedir. Kıyı kesimlerde yetiştirilen bir diğer ürün ise zeytindir. Üretim olarak yine zirvede olan Ege Bölgesi’nde, Edremit Körfezi civarında bolca zeytin üretilmektedir. Asıl Ege bölümünde yer alan alüvyol ovalar ve güney kısımda bolca pamuk yetiştirilmektedir. Evet, tahmin ettiğiniz üzere bunda da en fazla üretimi sağlayan bölge Ege Bölgesi’dir. Büyük Menderes vadisinde incir yetiştirilmektedir. Ülkede en fazla incir üretilen bölge burasıdır. Akdeniz iklimine sahip kıyı kesimlerde turunçgiller yetiştirilmektedir. Gediz Vadisi’nde bolca üzüm yetiştirilmektedir ve evet yine Ege Bölgesi zirvededir. Daha sayabileceğimiz birçok ürün olmakla beraber ek olarak haşhaş, şekerpancarı ve tahıllar Ege Bölgesi haritası üzerinde yetiştirilmektedir.

Yer Altı Kaynakları

Yer altı kaynakları bakımından Türkiye’nin ve Dünyanın sayılı bölgelerinden biridir burası. krom, linyit, bor, mermer, zimpara taşı, tuz,civa ,demir, manganez, titanyum ve daha birçok yer altı kaynağının merkezi konumundadır. Demirde Kütahya ve Balıkesir, linyitte Denizli, civada Uşak ve İzmir, titanyumda İzmir ve Manisa, tuz da ise İzmir Çamaltı zirvededir.

Yorum Yap

Yorum Yap